Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Trường Đại học tài chính - Marketing

Thông báo về thời hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 1,2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy

PHÒNG KHẢO THÍ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thông báo: TẤT CẢ SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC XEM ĐIỂM MỚI NHẤT TẠI http://uis.ufm.edu.vn/ XEM ĐIỂM MÃ SỐ SINH VIÊN ...

PHÒNG KHẢO THÍ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thông báo: TẤT CẢ SINH VIÊN KHÓA 6 SAU ĐẠI HỌC XEM ĐIỂM MỚI NHẤT TẠI UIS.UFM.EDU.VN . Giới thiệu; Giới thiệu chung về phòng;

Đại học tài chính Marketing TPHCM - Trang đăng kí học phần

Tài khoản sinh viên : Tên đăng nhập : Mật khẩu : Thiết kế và phát triển bởi PSC ...

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Khoa Cơ bản; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Du lịch; Khoa Kế toán - Kiểm toán; Khoa Marketing; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Tài chính - Marketing - Phòng Quản lý đào tạo

Dự kiến thời khóa biểu khóa 15D - Đào tạo bậc đại học hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Khoa đào tạo Tại chức

Tin nhanh 1. Lịch thi kết thúc học phần các lớp không chính quy - tháng 10/2015. 2. Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK6 ...

Uis.ufm.edu.vn: Trường Đại học tài chính - Marketing

Uis.ufm.edu.vn has 0% of its total traffic coming from social networks (in last 3 months) and the most active engagement is detected in Facebook (1.26K likes)

Phòng Công tác sinh viên

Tin tức. Thông báo; Tin tức khác; Công tác sinh viên. Rèn luyện; Chế độ chính sách; Khen thưởng - Kỷ luật; Hoạt động sinh viên

Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng

Giới thiệu Viện Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, trực ...

Ads