Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo kết quả đăng ký trực tuyến học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2015) (31/07/2015)

Đăng ký môn học trực tuyến

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 Hiện chưa có lịch thi.

Trang chủ - Tvu.edu.vn

Trường Đại học Trà Vinh - Mang lại cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng.

tvu.vn

tvu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - Trang chủ

V/v đăng ký ôn tập học lại, thi lại trực tuyến. Bước 1. Đăng nhập vào địa chỉ: http://ttsv.tvu.edu.vn/ Bước 2. Đăng nhập vào ...

Tra Vinh University (TVU)

Busan International Business Association, Korea seeks collaboration opportunity in IT with Tra Vinh University (TVU) “Camp Cleat” 2015 attracts hundreds of students.

Ads