Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo kết quả đăng ký trực tuyến học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2015) (31/07/2015)

Trang chủ - (tvu.edt.vn)

Trường Đại học Trà Vinh - Mang lại cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng.

tvu.vn

tvu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - Trang chủ

V/v đăng ký ôn tập học lại, thi lại trực tuyến. Bước 1. Đăng nhập vào địa chỉ: http://ttsv.tvu.edu.vn/ Bước 2. Đăng nhập vào ...

Tra Vinh University

Busan International Business Association, Korea seeks collaboration opportunity in IT with Tra Vinh University (TVU) “Camp Cleat” 2015 attracts hundreds of students.

Trang chủ - Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học Trường Đại học Trà Vinh, Phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), Phương pháp giảng ...

Trang chủ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh

Ads