Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
SEQAP.EDU.VN

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy ...

chay chuong trinh - SEQAP'S FORUM

... truy cập vào trang chủ của SEQAP: http://seqap.edu.vn . Sau đó nhấp vào liên kết Chạy Chương Trình Sau khi truy cập vào chương trình, ...

seqap.edu.vn

Created Date: 11/5/2010 2:31:54 PM

Tài liệu tập huấn - Tài liệu dạy học | SEQAP.EDU.VN

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy ...

SEQAP - Belgian Development Agency

SEQAP CENTRAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT 26B ... F +84 (4) 397 479 26 SEQAP@MOET.EDU.VN HTTP://S1.SEQAP.EDU.VN/ Photos: © BTC Vietnam. RESULTS 1,628 primary schools ...

Sở GD&ĐT Hà Giang

Giáo dục, So Giao Duc Ha Giang, Giáo dục, Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Kênh thông tin chính thức về Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực dạy học Tiếng Việt 1 ...

Trường Tiểu Học Quới Thành -Kế hoạch thực hiện chương trình SEQAP

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN : - Thời gian tham gia chương trình : từ năm học 2012 - 2013 - Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa : 101 em

Ads