Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
SEQAP.EDU.VN

SEQAP - Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

SEQAP.EDU.VN

Hiện nay, các trường đã cập nhật xong dữ liệu kết quả học sinh cuối năm học 2013-2014 vào SEQAP Online, nhưng trong bảng ...

chay chuong trinh - SEQAP'S FORUM

... truy cập vào trang chủ của SEQAP: http://seqap.edu.vn . Sau đó nhấp vào liên kết Chạy Chương Trình Sau khi truy cập vào chương trình, ...

s1.seqap.edu.vn - SEQAP.EDU.VN

SEQAP.EDU.VN. Công văn Công văn chung Mua sắm đấu thầu Xây dựng cơ bản Dạy học cả ngày Đào tạo bồi dưỡng Chính sách Tài chính ...

Tài liệu tập huấn - Tài liệu dạy học | SEQAP.EDU.VN

Hiện nay, các cấp tỉnh/huyện/trường tham gia Seqap đang nhập và xác nhận hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm SOL tuy ...

Hướng dẫn sử dụng chương trình ... - SEQAP.EDU.VN

Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý SEQAP (Cho ban quản lý cấp Phòng) Để sử dụng chương trình quản lý SEQAP trực tuyến:

SEQAP - BTC-CTB

SEQAP@MOET.EDU.VN HTTP://S1.SEQAP.EDU.VN/ Photos: © BTC Vietnam. RESULTS 1,628 primary schools (totalling 4,876 actual locations, sometimes in remote areas) are ...

Trường Tiểu Học Quới Thành -Kế hoạch thực hiện chương trì

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN : - Thời gian tham gia chương trình : từ năm học 2012 - 2013 - Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa : 101 em

SEQAP

Tin tức; Truyền thông SEQAP; Chạy Chương Trình; Hướng dẫn sử dụng; Quy định sử dụng (Dự thảo) Tài liệu tập huấn; Diễn đàn

Sở GD&ĐT Hà Giang

Sở GD&ĐT tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ VII -...

Ads