Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
daotao.vnu.edu.vn - Đăng nhập

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn - ĐĂNG NHẬP

Email hỗ trợ sinh viên: hotrodaotao@vnu.edu.vn. Nếu sinh viên chưa có tài khoản hoặc các vấn đề khác về tài khoản, xin mời bạn liên ...

dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn - Cổng thông tin Đào tạo ...

Cổng thông tin Đào tạo - Đại học Quốc gia Hà Nội

dongbo.daotao.vnu.edu.vn - ĐĂNG NHẬP

Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn; HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu;

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc thiếu và sai thông tin tài khoản cá nhân của sinh viên đại học, cao đẳng... (03/11/2015) Thông báo về việc chuyển ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

VNU-UET VENGME H.264/AVC: Làm chủ công nghệ thiết kế mạch tích hợp . Sản phẩm VNU-UET VENGME H.264/AVC của nhóm các nhà khoa học của ...

daotao.nuce.edu.vn - Ðang Ký Môn H?c Tr?c Tuy?n

Thông báo danh mục môn học thay thế môn học (Giáo dục quốc phòng) áp dụng từ học kỳ I năm học 2015-2016. (31/07/2015)

Đăng nhập hệ thống

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI. Từ ngày 11/04/2014 người sử dụng sẽ dùng tài khoản VNU để đăng nhập và sử dụng hệ thống

Đăng nhập - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Trang chủ | Đăng nhập | Hỏi đáp | Trợ giúp

daotao.viu.edu.vn - Kênh kết nối

Trường ĐHCN Việt - Hung: Tra cứu điểm thi Đại học: Dành cho sinh viên: Giảng viên: Hành chính điện tử

Ads