Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
daotao.vnu.edu.vn

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

Đại học ngoại ngữ

ULIS to Successfully Organize the Conference of ULIS Civil Servants and Officials 2014-2015 . The conference was chaired by Prof. Ngyen Hoa – ULIS President and ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

Chương trình học bổng Thắp sáng niềm tin năm 2015 Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2016

Đăng nhập

Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập

Đại học ngoại ngữ - ulis.vnu.edu.vn

Đại học quốc gia Hà Nội thẩm định 14 Chương trình đào tạo Thạc sỹ của Trường Đại học Ngoại ngữ

Đăng nhập hệ thống đăng ký học - Cổng thông tin Đào tạo Đại ...

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Đăng nhập hệ thống Tên truy cập. Mật khẩu. Quên ...

Đăng nhập hệ thống

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI. Từ ngày 11/04/2014 người sử dụng sẽ dùng tài khoản VNU để đăng nhập và sử dụng hệ thống

Giới thiệu chung

Chi tiết. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - tiền thân là Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành ...

www.daotao.edu.vn

Thông tin doanh nghiệp; Phone: :

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo lịch đăng ký môn học Thực tập Địa chất Công trình học kỳ I năm học 2015-2016 dành cho các sinh viên đã đăng ký trực ...

Ads