Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
daotao.vnu.edu.vn

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

Xác lập các định hướng phát triển khoa học và công nghệ chiến lược với các cơ sở nghiên cứu . Hợp tác giữa Đại học Quốc ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

ĐHQGHN học tập kinh nghiệm quốc tế hoá giáo dục đại học Từ ngày 18-24/06, đoàn công tác của ĐHQGHN do Giám đốc Phùng Xuân Nhạ ...

Đại học ngoại ngữ

VNU’S FIVE OUTSTANDING EVENTS IN 2014 VNU’S FIVE OUTSTANDING EVENTS IN 2014. Prime Minister’s attendance at VNU’s New aca... ULIS and FLSS to Receive ...

Đăng nhập

Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập

Đại học ngoại ngữ - ulis.vnu.edu.vn

Trường Đại học Ngoại ngữ tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài

Đăng nhập hệ thống đăng ký học - Cổng thông tin Đào tạo Đ

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Đăng nhập hệ thống Tên truy cập. Mật khẩu. Quên ...

daotao.due.udn.vn

Chi tiết. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - tiền thân là Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành ...

Đăng nhập hệ thống

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI. Từ ngày 11/04/2014 người sử dụng sẽ dùng tài khoản VNU để đăng nhập và sử dụng hệ thống

Ads