Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng nhập

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

Đại học ngoại ngữ

ULIS OPENS THE EXHIBITION OF GERMAN LITERATURE. In the morning of August 24 th, 2015, ULIS collaborated with Goethe Institute Hanoi to open a book exhibition called ...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

Xét chọn sinh viên nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2015-2016 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH ...

Đại học ngoại ngữ - ulis.vnu.edu.vn

Chiều 30/9/2015, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy – Trưởng Ban tổ chức Lê kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ ...

Đăng nhập

Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập

Đăng nhập hệ thống đăng ký học - Cổng thông tin Đào tạo Đại ...

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Đăng nhập hệ thống Tên truy cập. Mật khẩu. Quên ...

Giới thiệu chung

Chi tiết. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - tiền thân là Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành ...

Đăng nhập hệ thống

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI. Từ ngày 11/04/2014 người sử dụng sẽ dùng tài khoản VNU để đăng nhập và sử dụng hệ thống

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo danh mục môn học thay thế môn học (Giáo dục quốc phòng) áp dụng từ học kỳ I năm học 2015-2016. (31/07/2015)

Ads