Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
daotao.vnu.edu.vn - Đăng nhập

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn - ĐĂNG NHẬP

Email hỗ trợ sinh viên: hotrodaotao@vnu.edu.vn. Nếu sinh viên chưa có tài khoản hoặc các vấn đề khác về tài khoản, xin mời bạn liên ...

dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn - Cổng thông tin Đào tạo ...

Cổng thông tin Đào tạo - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo - daotao.vnu.edu.vn

Bạn chưa đăng nhập hoặc phiên làm việc của bạn đã hết Xin vui lòng bấm vào đây để đăng nhập lại

dongbo.daotao.vnu.edu.vn - ĐĂNG NHẬP

Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn; HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu;

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc đăng ký vào các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 (24/11/2015)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2016 đợt 2 Khoa Quốc tế tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân và ...

daotao.nuce.edu.vn - Ðang Ký Môn H?c Tr?c Tuy?n

Thông báo danh mục môn học thay thế môn học (Giáo dục quốc phòng) áp dụng từ học kỳ I năm học 2015-2016. (31/07/2015)

daotao.viu.edu.vn - Kênh kết nối

Trường ĐHCN Việt - Hung: Tra cứu điểm thi Đại học: Dành cho sinh viên: Giảng viên: Hành chính điện tử

Đăng nhập hệ thống

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI. Từ ngày 11/04/2014 người sử dụng sẽ dùng tài khoản VNU để đăng nhập và sử dụng hệ thống

Ads