Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ phụ năm học 2014-2015 (15/05/2015)

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy 2015... (08/05/2015) Thông báo nghỉ ngày 06/05/2015...

Trang chu Dai hoc Mo - Dia Chat - Trường Đại học Mỏ

Latest News Chinese Government Scholarship; U.S. Higher Education Fair; 2015 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) GEOINDO 2015 International ...

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HUMG - Hanoi University of Mining and Geology, UMG - University of Mining and Geology, MĐC - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đăng ký môn học trực tuyến - VNUA

Thông báo về việc đăng ký, công nhận kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy của các học phần được công nhận tương đương ...

Đăng ký môn học trực tuyến

Sổ tay nghiệp vụ công tác đào tạo và quản lý sinh viên.... (03/09/2014) Thông báo học về việc học và chuẩn tiếng anh trình độ ...

CNTT::Trang chủ

Khoa Công nghệ thông tin :: Trường Đại học Mỏ-Địa chất. University of Mining and Geology :: Faculty of Information Technology.

Khoa Đại học đại cương - Trang chủ

Khoa Đại học đại cương, HUMG, Hanoi University of Mining and Geology, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tin mới nhất

Khoa Giáo dục Quốc phòng, trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đăng nhập - daotao.vnu.edu.vn

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

Ads