Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc hủy các học phần không đủ điều kiện mở lớp học kỳ phụ năm 2014-2015... (10/07/2015) Thông báo về việc đăng ...

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo vê việc đăng ký dự kiến khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016...

Trang chu Dai hoc Mo - Dia Chat - Trường Đại học Mỏ

Latest News Chinese Government Scholarship; U.S. Higher Education Fair; 2015 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) GEOINDO 2015 International ...

Đăng ký môn học trực tuyến - VNUA

XÁC THỰC ĐĂNG NHẬP WEBSITE ĐĂNG KÝ MÔN HỌC: Xác nhận ký tự: 5F4YE: Copyright ©2009 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HUMG - Hanoi University of Mining and Geology, UMG - University of Mining and Geology, MĐC - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Cổng thông tin đào tạo hệ đại học chính quy

Sổ tay nghiệp vụ công tác đào tạo và quản lý sinh viên.... (03/09/2014) Thông báo chuẩn tiếng anh trình độ đại học hệ chính quy ...

Đăng nhập - daotao.vnu.edu.vn

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

CNTT::Trang chủ

Khoa Công nghệ thông tin :: Trường Đại học Mỏ-Địa chất. University of Mining and Geology :: Faculty of Information Technology.

Đại Học Luật TP.HCM

Phòng Đào tạo thông báo việc đăng ký học các học phần tự chọn cho sinh viên lớp Quản trị Luật k36 và sinh viên các khóa 37, 38, 39 ...

Khoa Đại học đại cương - Trang chủ

Khoa Đại học đại cương, HUMG, Hanoi University of Mining and Geology, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ads