Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng ký môn học trực tuyến

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NV 1... (25/08/2015) Thông báo về việc nhập điểm thi kết thúc học phần, đăng ký thi lại ...

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo vê việc đăng ký dự kiến khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016...

Trang chu Dai hoc Mo - Dia Chat - Trường Đại học Mỏ

Latest News Chinese Government Scholarship; U.S. Higher Education Fair; 2015 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) GEOINDO 2015 International ...

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HUMG - Hanoi University of Mining and Geology, UMG - University of Mining and Geology, MĐC - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đăng ký môn học trực tuyến - VNUA

Thông báo điểm trung bình và tín chỉ tích lũy học kỳ 2 năm học 2014-2015 của sinh viên hệ Cao đẳng và Đại học chính quy (28/08/2015)

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc lùi lịch học các lớp Hình họa 1(LOPNV25- mã môn học: 301608), Hình họa(LOPNV27 - mã môn học:300101), Hình họa(LOPNV28 ...

Đăng nhập - daotao.vnu.edu.vn

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

CNTT::Trang chủ

Khoa Công nghệ thông tin :: Trường Đại học Mỏ-Địa chất. University of Mining and Geology :: Faculty of Information Technology.

Khoa Đại học đại cương - Trang chủ

Khoa Đại học đại cương, HUMG, Hanoi University of Mining and Geology, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ads