Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
daotao.humg.edu.vn

Thông báo đăng ký học phần... (16/04/2015) Thông báo Lịch thi, danh sách thi đợt 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Vũng Tàu...

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo Lịch thi, danh sách thi đợt 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Vũng Tàu... (11/04/2015) Quyết định và danh sách sinh viên ...

Trang chu Dai hoc Mo - Dia Chat - Trường Đại học Mỏ

Latest News Chinese Government Scholarship; U.S. Higher Education Fair; 2015 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) GEOINDO 2015 International ...

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HUMG - Hanoi University of Mining and Geology, UMG - University of Mining and Geology, MĐC - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

CNTT::Trang chủ

Khoa Công nghệ thông tin :: Trường Đại học Mỏ-Địa chất. University of Mining and Geology :: Faculty of Information Technology.

Đăng ký môn học trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo hủy KQDK môn học GDQP của sinh viên K58,59 đã đăng ký vào các Mã MH sau đây: 480101,480102,480103....17/04/2015

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo điểm trung bình và tín chỉ tích lũy học kỳ 1 năm học 2014-2015 của sinh viên hệ Cao đẳng và Đại học chính quy (09/04/2015)

Giới thiệu

Trang chủ; Giới thiệu. Giới thiệu trang đào tạo đại học; Chức năng - Nhiệm vụ; Ban lãnh đạo; Cán bộ viên chức; Liên hệ

Khoa Đại học đại cương - Trang chủ

Khoa Đại học đại cương, HUMG, Hanoi University of Mining and Geology, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

humg.edu.vn - Robtex

Trường Đại học Mỏ. Địa chất. Hanoi University of Mining and Geology, UMG. University of Mining and Geology, MĐC.Which sites are similar to humg.edu.vn ...

Ads