Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo về việc tập trung nghe phổ biến Kế hoạch học tập, chương trình đào tạo và phương pháp học tập của sinh viên Liên ...

HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY

During the past years, Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) has been the leading institution in Vietnam for education in geology, mining, surveying and ...

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HUMG, Hanoi University of Mining and Geology, UMG, University of Mining and Geology, MĐC, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra tương đương cấp độ B1 theo Khung Châu Âu Chung cho cao học đợt thi tháng 9 năm 2015 (08/10/2015)

Khoa Đại học đại cương - Trang chủ

Khoa Đại học đại cương, HUMG, Hanoi University of Mining and Geology, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đăng ký môn học trực tuyến

Thông báo danh mục môn học thay thế môn học (Giáo dục quốc phòng) áp dụng từ học kỳ I năm học 2015-2016. (31/07/2015)

Đăng nhập

Sinh viên đã tốt nghiệp truy cập theo địa chỉ http://svtotnghiep.daotao.vnu.edu.vn; Sinh viên đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc ...

CNTT::Trang chủ

Khoa Công nghệ thông tin :: Trường Đại học Mỏ-Địa chất. University of Mining and Geology :: Faculty of Information Technology.

Đại Học Luật TP.HCM

Thông báo phòng đào tạo chính quy; Thông báo lịch học; Thông báo lịch thi; Thông báo về đăng ký và đóng học phí; Thông tin tốt nghiệp

Ads