Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ระบบลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ : รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement :

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. ...

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

... ขึ้นไป ต้องเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบ ...

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 01 - YouTube

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 01 ...

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ จบ ...

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ - YouTube

This feature is not available right now. Please try again later. Published on Apr 21, 2013. Category . People & Blogs; License . Standard YouTube License

Ads