Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:::

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 15/05/2561: หน่วยงาน: เลขที่หนังสือ

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ...

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด.

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด.

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการ ...

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจ ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง ...

ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ...

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

คู่มือการ ... ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น online ...

ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [lhr-app05]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [lhr-app05][A0AE4AB6532C0EDEC002FEB5D8F3C963] ...

Ads