Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
כניסה למשתמש קיים - Login

הבהרה: המידע המופיע בדף זה אינו מפרט בהכרח את כל תנאי השכר להם זכאי העובד ואינו בא כדי ליצור זכאות לתשלום כלשהו.

Login

הבהרה: המידע המופיע בדף זה אינו מפרט בהכרח את כל תנאי השכר להם זכאי העובד ואינו בא כדי ליצור זכאות לתשלום כלשהו.

תלוש שכר אינטרנטי חכם | מלם שכר

מבט מלא ומעודכן על נתוני שכר העובד בעזרת מערכת "תלוש אינטרנטי חכם" המעניקה שקט נפשי לעובד תוך יצירת שקיפות מלאה ואמינות של הארגון מול העובד.

תלוש חכם לעובדי מדינה 2018 - ad3.co.il

דף כניסה לבדיקת ובירורי תלוש משכורת : משכורת כל עובדי מדינה : tlush.gov.il בדקו מה מצבו של התלוש החודשי שלכם כל נתוני השכר לעובדי המדינה כל הנתונים מפורטים של השכר החודשי שלכם כולל ניכויים…

תלוש השכר- שכר עובדי מדינה

תלוש חכם; מחשבונים ... הודעות לעובד המופיעות בגב תלוש השכר מתפרסמות מעת לעת. להודעות לעובדים ...

דף בית | מלם שכר

בסלולר תלוש אינטרנטי חכם מערכת שכר ...

tlush.malam.com

"מלם שכר" לשירותכם התמיכה בנושא 'תלוש חכם' הינה לבעיות כניסה והזדהות בלבד. שעות תמיכה: 16:00 - 09:00

תלוש שכר - עובדי מדינה

בדף זה מוצגת מערכת תלוש שכר להצגת תלושי השכר, נתוני העסקה ופירוט הפרשים. שירות זה מאפשר הצגת תלושי שכר לעובדי הוראה עובדי מדינה לאחר הזדהות אישית עפ"י סיסמה.

הסבר - tlush.gov.il

אופציה א' : 1: אופציה ב' : (אם פעלת לפי א' אין צורך להתיחס) 2: 3: 4: 5

חשבות- מחלקת שכר וגמלאות

24/9/2017 הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה...; 17/8/2017 תשלום מענק יובל לשנת 2017 - פעילים וגמלאים...; 17/7/2017 השתתפות בקייטנות לילדי שוטרים...

Ads