Web
Images
Video
News
Web
Images
Video
News

 | 
Web
Browser Check - ofek.cet.ac.il

אנא המתן... ... אנא המתן...

מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

... אופק על יסודי וכותר ספרי לימוד, פיתוח והוצאה לאור של ספרי לימוד במגוון תחומי דעת, ... מטח ...

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לטכנולוגיה חינוכית ... צוות מטח ...

אופק מטח - MyFirstHomePage

אופק היא סביבה מתוקשבת שפותחה ע"י מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, כדי להעשיר ולהעמיק את ...

מדע וטכנולוגיה - מטח

תחום מדע וטכנולוגיה של מטח עוסק בפיתוח חומרי למידה במדע וטכנולוגיה לתלמידי בית הספר היסודי ...

אופק - מייסדת הבנק בבעלות לקוחותיו (הבנק הקואופרטיבי)

אופק קמה במטרה לשבור את הריכוזיות בענף הבנקאות ולהביא בשורה כלכלית למשפחות ובעלי עסקים ...

Browser Check - ebaghigh.cet.ac.il

Browser Check - ebaghigh.cet.ac.il ... אנא המתן...

אופק - מפתח הקסם

תוכנית חדשה להוראת הקריאה, הבנויה על פי הגישה המאוזנת תוך שימת דגש על טיפוח כישורי כתיבה ...

מאגר ספרי לימוד

... המעמידה לרשות המורים והתלמידים את מיטב ספרי הלימוד שיצאו בהוצאת מטח ...

Ads